THÓI ĐỜI (Trúc Phương)

You're watching video THÓI ĐỜI (Trúc Phương)

Chào mừng đến với kênh Youtube của nhạc công không chuyên Lê Vinh Quang.
Các bạn có thể được nghe những bản độc tấu guitar hoặc học guitar ngay tại kênh YouTube này.

Hãy Subscribe tại  https://goo.gl/RGoMDK

Kết nối Google Plus tại https://goo.gl/8jbgmz

Có thể tại ứng dụng POPS để xem các clip trên di động tại : https://goo.gl/v64YGW
Tags: # THÓI ĐỜI (Trúc Phương)  
(Show more)
GIÃ TỪ VŨ KHÍ_Ngân Khánh (Trần Nhật Ngân) GIÃ TỪ VŨ KHÍ_Ngân Khánh (Trần Nhật Ngân)

Chào mừng đến với kênh Youtube của nhạc công không chuyên Lê Vinh Quang. Các bạn có thể được nghe những bản độc tấu guitar...

NỖI BUỒN GÁC TRỌ (Mạnh Phát) NỖI BUỒN GÁC TRỌ (Mạnh Phát)

Chào mừng đến với kênh Youtube của nhạc công không chuyên Lê Vinh Quang. Các bạn có thể được nghe những bản độc tấu guitar...

THÀNH PHỐ BUỒN (Lam Phương ) THÀNH PHỐ BUỒN (Lam Phương )

Chào mừng đến với kênh Youtube của nhạc công không chuyên Lê Vinh Quang. Các bạn có thể được nghe những bản độc tấu guitar...

VỀ ĐÂU MÁI TÓC NGƯỜI THƯƠNG (Hoài Linh) VỀ ĐÂU MÁI TÓC NGƯỜI THƯƠNG (Hoài Linh)

Chào mừng đến với kênh Youtube của nhạc công không chuyên Lê Vinh Quang. Các bạn có thể được nghe những bản độc tấu guitar...

HÀN MẶC TỬ (Trần Thiện Thanh) HÀN MẶC TỬ (Trần Thiện Thanh)

Chào mừng đến với kênh Youtube của nhạc công không chuyên Lê Vinh Quang. Các bạn có thể được nghe những bản độc tấu guitar...

SẦU TÍM THIỆP HỒNG (Hoài Linh) SẦU TÍM THIỆP HỒNG (Hoài Linh)

Chào mừng đến với kênh Youtube của nhạc công không chuyên Lê Vinh Quang. Các bạn có thể được nghe những bản độc tấu guitar...

THƯ VỀ EM GÁI THÀNH ĐÔ (Phạm Thế Mỹ) THƯ VỀ EM GÁI THÀNH ĐÔ (Phạm Thế Mỹ)

Chào mừng đến với kênh Youtube của nhạc công không chuyên Lê Vinh Quang. Các bạn có thể được nghe những bản độc tấu guitar...

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG (Vũ Thành An) BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG (Vũ Thành An)

Chào mừng đến với kênh Youtube của nhạc công không chuyên Lê Vinh Quang. Các bạn có thể được nghe những bản độc tấu guitar...

ĐỪNG XA EM ĐÊM NAY (Đức Huy) ĐỪNG XA EM ĐÊM NAY (Đức Huy)

Chào mừng đến với kênh Youtube của nhạc công không chuyên Lê Vinh Quang. Các bạn có thể được nghe những bản độc tấu guitar...

TRĂNG TÀN TRÊN HÈ PHỐ (Phạm Thế Mỹ) TRĂNG TÀN TRÊN HÈ PHỐ (Phạm Thế Mỹ)

Chào mừng đến với kênh Youtube của nhạc công không chuyên Lê Vinh Quang. Các bạn có thể được nghe những bản độc tấu guitar...

KẺ Ở MIỀN XA (Trúc Phương) KẺ Ở MIỀN XA (Trúc Phương)

Chào mừng đến với kênh Youtube của nhạc công không chuyên Lê Vinh Quang. Các bạn có thể được nghe những bản độc tấu guitar...

SẦU LẺ BÓNG (Anh Bằng) SẦU LẺ BÓNG (Anh Bằng)

Chào mừng đến với kênh Youtube của nhạc công không chuyên Lê Vinh Quang. Các bạn có thể được nghe những bản độc tấu guitar...

XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ (Trịnh Lâm Ngân) XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ (Trịnh Lâm Ngân)

Chào mừng đến với kênh Youtube của nhạc công không chuyên Lê Vinh Quang. Các bạn có thể được nghe những bản độc tấu guitar...

ĐỂ TRẢ LỜI MỘT CÂU HỎI (Trúc Phương) ĐỂ TRẢ LỜI MỘT CÂU HỎI (Trúc Phương)

Chào mừng đến với kênh Youtube của nhạc công không chuyên Lê Vinh Quang. Các bạn có thể được nghe những bản độc tấu guitar...

RỪNG LÁ THẤP (Trần Thiện Thanh) RỪNG LÁ THẤP (Trần Thiện Thanh)

Chào mừng đến với kênh Youtube của nhạc công không chuyên Lê Vinh Quang. Các bạn có thể được nghe những bản độc tấu guitar...

Căn Nhà Màu Tím (Hoài Linh) Căn Nhà Màu Tím (Hoài Linh)

Chào mừng đến với kênh Youtube của nhạc công không chuyên Lê Vinh Quang. Các bạn có thể được nghe những bản độc tấu guitar...

XÓM ĐÊM (Phạm Đình Chương) XÓM ĐÊM (Phạm Đình Chương)

Chào mừng đến với kênh Youtube của nhạc công không chuyên Lê Vinh Quang. Các bạn có thể được nghe những bản độc tấu guitar...

SAO CHƯA THẤY HỒI ÂM  (Châu Kỳ) SAO CHƯA THẤY HỒI ÂM (Châu Kỳ)

Chào mừng đến với kênh Youtube của nhạc công không chuyên Lê Vinh Quang. Các bạn có thể được nghe những bản độc tấu guitar...

XIN ANH GIỮ TRỌN TÌNH QUÊ (Duy Khánh) XIN ANH GIỮ TRỌN TÌNH QUÊ (Duy Khánh)

Chào mừng đến với kênh Youtube của nhạc công không chuyên Lê Vinh Quang. Các bạn có thể được nghe những bản độc tấu guitar...